ดาวน์เริ่มต้น 0% สำหรับลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อกับกรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย) และลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อกับธนาคารทหารไทยธนชาต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ลูกค้าเก่ากรุงศรี ออโต้ (1)

 • ดาวน์เริ่มต้น 0% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน เมื่อออกรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น
 • เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
  ลูกค้าเก่าของธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) (2)
 • ดาวน์เริ่มต้น 0% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน เมื่อออกรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 • ลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.10% จากตารางแคมเปญ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า มิตซูบิชิ และ / หรือลูกค้าเก่า ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

(1) เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย กรุงศรี ออโต้

เฉพาะลูกค้าเก่า กรุงศรี ออโต้ ที่สมัครสินเชื่อกรุงศรี นิว คาร์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 อนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถภายใน 31 มีนาคม 2567

 • ลูกค้าเก่า หมายถึง ลูกค้าปัจจุบัน ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย)
 • ลูกค้าเก่าปิดบัญชีแล้วไม่เกิน 5 ปี ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย)

สิทธิพิเศษ : เงื่อนไขพิเศษ กรุงศรี นิว คาร์ (ให้บริการโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 • ดาวน์เริ่มต้น 0%
 • ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของ กรุงศรี ออโต้

ลูกค้าสามารถตรวจสอบลูกค้าเก่าได้ที่ Go Application

หมายเหตุ

 • ผู้ให้บริการสินเชื่อสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(2) เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

 • ดาวน์เริ่มต้น 0% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 • ลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.10% จากตารางแคมเปญ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า มิตซูบิชิ และ / หรือลูกค้าเก่า ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • เกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของลูกค้าเก่าได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดของธนาคาร

เงื่อนไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติลูกค้าได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญ และเอกสารประกอบ

1) ลูกค้ารถยนต์ มิตซูบิชิ

 • แสดงสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ มิตซูบิชิ

2) ลูกค้าที่มีสินเชื่อรถยนต์ ttb (รวมทั้งลูกค้าเก่าที่ปิดสัญญาแล้ว และลูกค้าปัจจุบัน)

 • แสดงสำเนาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ttb

3) ครอบครัวลูกค้ารถยนต์ มิตซูบิชิ ของ ttb (ครอบครัว 1 ลำดับขั้น ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรตามกฎหมาย)

 • แสดงสำเนาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ มิตซูบิชิ
 • แสดงสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ มิตซูบิชิ
 • เอกสารทางราชการที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้เช่าซื้อและครอบครัว